Civil szervezetek - Alapítványok

1. „Együtt gyermekeinkért”Alapítvány
Székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 58.
Adószáma: 18923511-1-19
Kuratórium elnöke: Mics Marianna

Az alapítvány célja: A városlődi iskola és óvoda rendezvényeinek támogatása, az intézmények eszközkészletének színesítése, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése.

1%

2. „Városlőd Községért” Közalapítvány
Székhely:8445 Városlőd, Kossuth u. 23.
Adószáma: 18918108-1-19
Kuratórium elnöke:Veisz József

A közalapítvány célja: Városlőd község fejlesztési céljainak (infrastrukturális fejlesztés, lakossági szolgáltatás fejlesztése, a község éves költségvetésében vagy annak módosításában megjelölt fejlesztési célok, környezetvédelem) és az Alapítvány vállalkozási tevékenységének támogatása, különös tekintettel a munkahelyteremtésre. A községi hagyományok ápolása, a község történetét feldolgozó írásos anyag könyv alakba való megjelentetésének elősegítése, a népművelési és kulturális feladatok, valamint a szabadidő-diáksport mozgalom támogatása.