Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata.

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Törzskönyi nyilvántartásba vétele és Tözskönyvi kivonata.

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje.
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


Szabályzatok:

Inegrítást sértő események kezelésének rendje

Integrált kockázatkezelési szabályzat

Számviteli politika

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Eszközök és források értékelési szabályzata

Pénzkezelési szabályzat

Számlarend

Beszerzési szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat

Hivatásetikai szabályzat

Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének eljárásrendje

Vagyonnyilatkozat szabályzat