Városlőd - Hitélet

1945 előtt néhány személy kivételével a község lakói római katolikusok voltak.

A háború utáni ki és betelepítések során 50 családban összesen 210 református személy került a faluba. A falu végén található önkiszolgáló bolttal szemben lévő nagyobb méretű lakóépületet rendezték be imaháznak.

Jelenleg is Városlődön a lakosság legnagyobb része római katolikus vallású, többen reformátusok, de vannak egyéb felekezethez tartozók is.

A katolikusok részére vasárnaponként 9.30 órai kezdettel, de hétköznaponként is tart szentmisét Simon Gábor plébános a település közepén álló, Szent Mihály arkangyalnak ajánlott római katolikus templomban.
A Miserend itt olvasható.

Már hagyománynak számít az, hogy az egyházi kórus minden szentmise végén elénekel egy német éneket, identitásukat jelezve.

A reformátusoknak kéthetente vasárnaponként tart a szentgáli plébános istentiszteletet.

Az egyéb vallások gyakorlásához a lakóknak el kell utazniuk a községből.