Képviselő-testület rendeletei

Az Önkormányzat legfrissebb egységes szerkezetű rendeletei a Nemzeti Jogszabálytárban találhatók.

 
Név Fájl
Közoktatási térítési díj rendelet 2017.09.01-től Fájl megtekintése
11/2016.(XI.22.) HÉSZ módosítás Fájl megtekintése
anyakönyvi rendelet 2017.01.01-től Fájl megtekintése
szociális tüzifa rendelet 2016. Fájl megtekintése
közterület használatáról, védelméről és közterülethasználati díjról szóló rendelet módosítása Fájl megtekintése
9/2016.(X.20.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2008.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Fájl megtekintése
Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Fájl megtekintése
helyi adókről Fájl megtekintése
Helyi Építési Szabályzat módosítása 2015. Fájl megtekintése
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Fájl megtekintése
közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról Fájl megtekintése
Anyakönyvi rendelet Fájl megtekintése
Városlőd belterület módosított szabályozási terv Fájl megtekintése
Városlőd külterületi szabályozási terv javítása Fájl megtekintése
Városlőd belterület módosított szabályozási terve Fájl megtekintése
Városlőd külterület módosított szabályozási terv Fájl megtekintése
helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Fájl megtekintése
Helyi építési szabályzat módosítása Fájl megtekintése
a temetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Fájl megtekintése
a közterület használatáról, védelméről és a közterülethasználati díjról Fájl megtekintése
növényi hulladék égetéséről Fájl megtekintése
állattartás helyi szabályairól Fájl megtekintése
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Fájl megtekintése
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól Fájl megtekintése
Városlőd külterületi szabályozási terv Fájl megtekintése
Városlőd belterületi szabályozási terv Fájl megtekintése
a 2011. évi költségvetési rendelet Fájl megtekintése
Városlőd Község településszerkezeti terve Fájl megtekintése
díszpolgári rendelet Fájl megtekintése
a közművelődés helyi szabályairól Fájl megtekintése